Vinh Danh Thực Phẩm Vì Sức Khỏe Người Việt – 2011

Sản phẩm của Công ty chúng tôi đã được chứng nhận “Thực phẩm vì sức khỏe người Việt- 2011” Sau quá trình khảo sát, Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi đã vinh dự được nhận chứng nhận đạt danh hiệu ” Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt – 2011 ” do người tiêu