Trụ sở chính:
Add: No 1-2 Zhongtai Lane, Zhongqing Road, Beitun District, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-24262926/ Fax: 886-4-24254224
E-mail: Daniel1002553@yahoo.com.tw
Skype: Daniel.pro3

Văn phòng tại Việt nam
Địa chỉ: Số 114 phố Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: (+844) 33119412 Fax: (+844) 33119525
Email: victorydayvn83@gmail.com
Website: www.vdayvn.com