Citicoline – Những Câu Hỏi Thường Gặp

Có thể dùng Citicoline cho mục đích Điều trị chấn thương sọ não và Cải thiện chức năng thần kinh ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ được không? Có, điều trị chấn thương sọ não và cải thiện chức năng thần kinh ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ nằm